מתנה עם משמעות

כזו שתמיד תהיה שם ברגעים הנחוצים באמת של האישה